نمایندگی فروش

نمایندگان فروش کتاب های بوک استور سایت و ساسان جعفرنیا در کشور:

۱- تهران – خیابان انقلاب – روبروی دانشگاه تهران – مجتمع تجاری فروزنده – طبقه همکف – واحد ۳۲۸

تلفن: ۶۶۴۸۷۰۹۰ – ۶۶۴۸۷۰۹۱

۲- تهران – خیابان اردیبهشت – نبش وحید نظری، شماره ۱۴۲ – انتشارات دانش نگار

تلفن: ۶۶۴۰۰۲۲- ۶۶۴۰۰۱۴۴

۳- شیراز – سه راه آستانه – جنب پل هوایی – کتاب فروشی فنی و حرفه ای

تلفن: ۳۷۳۸۳۴۴۱ – ۳۷۳۶۷۷۸۸ – ۰۹۱۷۳۱۴۸۸۷۱