طراحی سیستم های آبیاری فضای سبز

میکروکلیما در آبیاری فضای سبز

landscape_plan میکروکلیما در آبیاری فضای سبز

میکروکلیما در آبیاری فضای سبز بسياری از باغها و فضاهاي سبز دارای نياز آبي يكساني نمي‌باشند بدين صورت كه هر كدام از آنها داراي بخشهاي مختلفي هستند كه نياز آبي آنها متفاوت از يكديگر مي‌باشد. اين موارد را در مجموع بعنوان ميكروكليما مي‌نامند. تمام ميكروكليماها با هم و همراه با اكوسيستم داراي يك شبكه مرتبط به هم از نيازهاي آبي هستند. ميكروكليماها در هر منطقه و شرايط آب و هوايي وجود دارند و دو صاحب ملك در دو منطقه مختلف مي‌توانند ميكروكليماهاي مشابهي داشته باشند. بعنوان مثال يك صاحب خانه داراي يك منطقه چمن‌كاري در منطقه گرم و خشك جنوب...

ادامه خواندن ←

نکات مهم در مصرف بهینه آب

نكات مهم در مصرف بهينه آب

نكات مهم در مورد مصرف بهينه آب  از گياهان بومي يا كاملاً سازگار استفاده نماييد و حتي الامكان از گياهان داراي نياز آبي بالا يا وارداتي كمتر استفاده كنيد.  گياهاني كه داراي نيازهاي آبي مشابه هستند را در مناطق و قسمتهاي نزديك بهم بكاريد تا در هنگام آبياري كارتان آسان گردد. آبپاشها را بصورتي تنظيم نماييد كه مناطق خشك يا بيش از حدآبياري شده ايجاد نگردد.  باغها و مناطق چمن‌ها را بصورتي آبياري کنید كه هميشه مرطوب باشند نه خيس. در باغچه‌ها از سيستم آبياري قطره‌‌اي و Micro-irrigation استفاده نماييد تا هم در مصرف آب صرفه‌جويي گردد و هم از...

ادامه خواندن ←

مناطق آبیاری

waterwise_plan مناطق آبیاری در فضای سبز

مناطق آبياری مناطق آبياری بصورت متداول سيستمهاي آبياری به بخشهايي كه اصطلاحاً نواحي (Zones) ناميده مي‎شوند تقسيم شده‌اند. نواحي در واقع بخشهايي از يك سيستم آبياری هستند كه داراي تعدادي آبپاش متصل به خطوط آبياري مشترك بوده و يك دريچه آبياري در قسمت ابتداي اين خطوط قرار دارد و هر كدام از اين لوله‌ها بوسيلة يك تايمر (زمان سنج) كنترل مي‎گردند. ايجاد اين مناطق آبیاری ابتدا بدين منظور بود كه فشار آب در هر منطقه كافي باشد و در اثر جريان يافتن آب در همه مناطق افت فشار آب و كند شدن سرعت جريان آب ايجاد نگردد. با اين روش مي‌توان...

ادامه خواندن ←

آبیاری و Xeriscaping

xeriscape آبیاری

آبیاری و Xeriscaping امروزه بهترين انواع تكنيك‌هاي در دسترس سيستم‌هاي آبياري قطره‌اي و انواع جديد مشتق شده از آن بنام Offshoot و Micro-irrigation مي‌باشند. در تمامي اين سيستمها اين قابليت وجود دارد كه با توجه به ميزان نياز هر گياه ميزان آب مورد نياز را در اختيار گياه قرار دهيد. سيستم آبياري قطره‌اي ابتدا در فلسطین اشغالی معرفي شد زيرا در این کشور حفظ آب و منابع آبي از مهمترين اولويت‌هاست. به همين دليل جهت جلوگيري از تبخير آب سيستمي ايجاد شد كه آب را به ميزان دقيق و از طريق لوله سوراخداري كه از كنار گياهان مي‌گذشت دقيقاً در...

ادامه خواندن ←

آبیاری فضای سبز

landscape-irrigation آبیاری فضای سبز

در صورتي كه شما داراي فضاي سبز يا باغ نباشيد اهميت ندارد كه كجا زندگي مي‎كنيد زيرا تعداد روزهاي گرم، سرد و يا باراني تأثيري براي شما ندارد امّا اگر فضاي سبز داشته باشيد دانستن اين نكات اهميت دارد زيرا با توجه به اين موارد مي‌توانيد راجع به آب مورد نياز گياه و آب در دسترس آن برنامه‌ريزي كنيد. در صورتي كه بخواهيد اين سيستم و مراقبت از گياهان خود را تحت كنترل و نظارت داشته باشيد بهترين راه نصب يك سيستم آبياري اتوماتيك است كه با استفاده از آن مي‌توان نيازهاي آبي گياهان را در موقع لزوم تأمين کرد....

ادامه خواندن ←